niedziela, 30 września 2012

NaCoBeZU - praca klasowa klasa III c

Dobrego przygotowania się do pracy klasowej.


Na co będę zwracać  uwagę!
Punktacja – praca klasowa nr 1
Temat: O człowieku świadczą jego czyny – charakterystyka Balladyny i Aliny bohaterek dramatu „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
1.Realizacja tematu
Punkty
16
1.      Zgodność pracy z tematem.
1
2.Zachowanie formy charakterystyki
1
2.      Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje).
3
3.Spójność tekstu.
1
  1. Opis wyglądu zewnętrznego {sposobu mówienia, poruszania się} ( co najmniej 4 informacje).
3
4.Dbałość o graficzną segmentację tekstu; wyodrębnienie zasadniczych części pracy – wstępu, rozwinięcia i zakończenia.
1
  1. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru podkreślających temat (co najmniej 3 cechy charakteru poparte przykładami).
7
5.Estetyka pisma.
1
5.      Zredagowanie oceny postaci.
2
6.Zachowanie wymaganej długości pracy – 70% kartki A-4.
1
7.Poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy):
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
3
8.Poprawność ortograficzna:
0 bł. – 3 pkt.
1 bł. – 2 pkt.
2 bł. – 1 pkt
3 bł. – 0 pkt.
W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
2 bł. – 3 pkt.
3 bł. – 2 pkt.
4 bł. – 1 pkt
5 bł. – 0 pkt.
3
9. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy).
 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dopuszczalne są cztery błędy:
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.

5 bł. – 2 pkt.
6 bł. – 1 pkt.
7 bł. – 0 pkt.
3Brak komentarzy:

Prześlij komentarz